DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

17 Bijbelteksten over Planning

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
RVR95 | schulden geld
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes.
RVR95 | zegen hart
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.El corazón del hombre se propone un camino, pero Jehová endereza sus pasos.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros.
RVR95 | spreken
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
RVR95 | leven hemel
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.No te afanes por hacerte rico: sé prudente y desiste.
RVR95 | geld hebzucht
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.«Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos», dice Jehová.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
RVR95 | wijsheid hart
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.¡También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría!
RVR95 | God wijsheid
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos.
RVR95 | begrijpen hemel
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso; su comunión íntima es con los justos.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 11:3
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...