DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

17 Bijbelteksten over Planning

« Spreuken 16:3 »
Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.Affida al Signore la tua attività e i tuoi progetti riusciranno.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?Chi di voi, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i mezzi per portarla a compimento?
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dice il Signore - progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza.
Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.La mente dell'uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.
Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.
Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia.
Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.Molte sono le idee nella mente dell'uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo.
Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero.
Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.Anche questo proviene dal Signore degli eserciti: egli si mostra mirabile nel consiglio, grande nella sapienza.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti.
Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.Non invidiare l'uomo violento e non imitare affatto la sua condotta, perché il Signore ha in abominio il malvagio, mentre la sua amicizia è per i giusti.
God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 25:4
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...