DailyVerses.net

106 Bijbelteksten over Rechtvaardigheid (4/5)

« Exodus 15:26 »

NBV BGT NBG BB
X
ESV
‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’“If you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and do that which is right in his eyes, and give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord, your healer.”
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver, de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.The tongue of the righteous is choice silver; the heart of the wicked is of little worth.
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness.
Reikhalzend kijk ik naar u uit, zelfs 's nachts verlang ik naar u. Wanneer u een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.My soul yearns for you in the night; my spirit within me earnestly seeks you. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn righteousness.
Ook wij verlaten ons op u, HEER: wij gaan de paden van uw recht. Wij richten ons op uw naam, naar u gaat ons verlangen uit.In the path of your judgments, O Lord, we wait for you; your name and remembrance are the desire of our soul.
Maar hij kent de wegen die ik kies; als hij me toetste, zou ik puur als goud zijn. Ik ben in zijn spoor getreden, zonder af te buigen volgde ik zijn weg.But he knows the way that I take; when he has tried me, I shall come out as gold. My foot has held fast to his steps; I have kept his way and have not turned aside.
Ik, Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen.Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, for all his works are right and his ways are just; and those who walk in pride he is able to humble.
Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd.But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more.
Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.
Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.“Behold, his soul is puffed up; it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith.”
Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild.He stores up sound wisdom for the upright; he is a shield to those who walk in integrity.
Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.Rejoice greatly, O daughter of Zion! Shout aloud, O daughter of Jerusalem! Behold, your king is coming to you; righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey.
Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen, op rechte paden heb ik je gevoerd.I have taught you the way of wisdom; I have led you in the paths of uprightness.
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; let him return to the Lord, that he may have compassion on him, and to our God, for he will abundantly pardon.
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.
Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor?
U zegt: 'Alles is toegestaan.' Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.“All things are lawful,” but not all things are helpful. “All things are lawful,” but not all things build up.
De HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief.The Lord opens the eyes of the blind. The Lord lifts up those who are bowed down; the Lord loves the righteous.
Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.’So Peter opened his mouth and said: “Truly I understand that God shows no partiality, but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him.”
De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door zijn kracht en door zijn recht; wie rechtvaardigheid tentoonspreidt onderdrukt hij niet.The Almighty—we cannot find him; he is great in power; justice and abundant righteousness he will not violate.
Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.We ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners; yet we know that a person is not justified by works of the law but through faith in Jesus Christ, so we also have believed in Christ Jesus, in order to be justified by faith in Christ and not by works of the law, because by works of the law no one will be justified.
Kom tot bezinning, zoals het u betaamt, en zondig niet langer. Sommigen van u hebben geen enkele kennis van God. U moest u schamen.Wake up from your drunken stupor, as is right, and do not go on sinning. For some have no knowledge of God. I say this to your shame.
Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn.Guarding the paths of justice and watching over the way of his saints.

Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken.
Give justice to the weak and the fatherless;
maintain the right of the afflicted and the destitute.
Vorige12345Volgende
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android