DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

«Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer. Spreuken 21:21»
Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft, ontvangt leven, rechtvaardigheid en eer.Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу.
God beloont ieder mens naar zijn daden.Который воздаст каждому по делам его.
Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.
Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.Ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; а беззаконные будут извержены и потомство нечестивых истребится.
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de rechte weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца.
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
De rechtvaardige komt nooit ten val, men zal hem eeuwig gedenken.Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник.
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва.
Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.Очи Господни обращены на праведников, и уши Его — к воплю их.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.Наконец, братия мои, что только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке.
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit.Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей.
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти.
De winst van een goddeloze is bedrieglijk, het loon van een rechtvaardige is duurzaam.Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду — награда верная.
En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo.И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают.
Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
Wie God ondoordacht een belofte doet en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden, zet een valstrik voor zichzelf.Сеть для человека — поспешно давать обет, и после обета обдумывать.
Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.

Bijbeltekst van de dag

Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...