DailyVerses.net
<

Romeinen - NBG & CEI

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Romeinen 1
Romeinen 2
Romeinen 3
Romeinen 4
Romeinen 5
Romeinen 6
Romeinen 7
Romeinen 8
Romeinen 9
Romeinen 10
Romeinen 11
Romeinen 12
Romeinen 13
Romeinen 14
Romeinen 15
Romeinen 16

Bijbelteksten

« Romani 15:13 »

NBV BGT NBG BB
X
CEI
De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.Poiché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.
Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi.
Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.Il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere.
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male.
In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...