DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

15 Bijbelteksten over de Sabbat

«Ezechiël 20:19-20»
Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.當 記 念 安 息 日 , 守 為 聖 日 。 六 日 要 勞 碌 做 你 一 切 的 工 , 但 第 七 日 是 向 耶 和 華 你 神 當 守 的 安 息 日 。 這 一 日 你 和 你 的 兒 女 、 僕 婢 、 牲 畜 , 並 你 城 裡 寄 居 的 客 旅 , 無 論 何 工 都 不 可 做 ; 因 為 六 日 之 內 , 耶 和 華 造 天 、 地 、 海 , 和 其 中 的 萬 物 , 第 七 日 便 安 息 , 所 以 耶 和 華 賜 福 與 安 息 日 , 定 為 聖 日 。
Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u.當 照 耶 和 華 你 神 所 吩 咐 的 守 安 息 日 為 聖 日 。 六 日 要 勞 碌 做 你 一 切 的 工 , 但 第 七 日 是 向 耶 和 華 你 神 當 守 的 安 息 日 。 這 一 日 , 你 和 你 的 兒 女 、 僕 婢 、 牛 、 驢 、 牲 畜 , 並 在 你 城 裡 寄 居 的 客 旅 , 無 論 何 工 都 不 可 做 , 使 你 的 僕 婢 可 以 和 你 一 樣 安 息 。
‘Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.’我 是 耶 和 華 你 們 的 神 , 你 們 要 順 從 我 的 律 例 , 謹 守 遵 行 我 的 典 章 , 且 以 我 的 安 息 日 為 聖 。 這 日 在 我 與 你 們 中 間 為 證 據 , 使 你 們 知 道 我 是 耶 和 華 你 們 的 神 。
God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.神 賜 福 給 第 七 日 , 定 為 聖 日 ; 因 為 在 這 日 , 神 歇 了 他 一 切 創 造 的 工 , 就 安 息 了 。
Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 'Kijk eens!' zeiden de farizeeën tegen hem. 'Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?' Maar hij antwoordde: 'Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen - Abjatar was toen hogepriester - en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.' En hij voegde eraan toe: 'De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.'耶 穌 當 安 息 日 從 麥 地 經 過 。 他 門 徒 行 路 的 時 候 , 掐 了 麥 穗 。 法 利 賽 人 對 耶 穌 說 : 看 哪 , 他 們 在 安 息 日 為 甚 麼 做 不 可 做 的 事 呢 ? 耶 穌 對 他 們 說 : 經 上 記 著 大 衛 和 跟 從 他 的 人 缺 乏 飢 餓 之 時 所 做 的 事 , 你 們 沒 有 念 過 麼 ? 他 當 亞 比 亞 他 作 大 祭 司 的 時 候 , 怎 麼 進 了 神 的 殿 , 吃 了 陳 設 餅 , 又 給 跟 從 他 的 人 吃 。 這 餅 除 了 祭 司 以 外 , 人 都 不 可 吃 。 又 對 他 們 說 : 安 息 日 是 為 人 設 立 的 , 人 不 是 為 安 息 日 設 立 的 。 所 以 , 人 子 也 是 安 息 日 的 主 。
Wanneer je je voeten rust gunt op sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag, wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de HEER als een heilige dag, wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, dan vind je vreugde in de HEER. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. De HEER heeft gesproken!你 若 在 安 息 日 掉 轉 你 的 腳 步 , 在 我 聖 日 不 以 操 作 為 喜 樂 , 稱 安 息 日 為 可 喜 樂 的 , 稱 耶 和 華 的 聖 日 為 可 尊 重 的 ; 而 且 尊 敬 這 日 , 不 辦 自 己 的 私 事 , 不 隨 自 己 的 私 意 , 不 說 自 己 的 私 話 , 你 就 以 耶 和 華 為 樂 。 耶 和 華 要 使 你 乘 駕 地 的 高 處 , 又 以 你 祖 雅 各 的 產 業 養 育 你 。 這 是 耶 和 華 親 口 說 的 。
'En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen.'人 比 羊 何 等 貴 重 呢 ! 所 以 , 在 安 息 日 作 善 事 是 可 以 的 。
De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.有 人 看 這 日 比 那 日 強 ; 有 人 看 日 日 都 是 一 樣 。 只 是 各 人 心 裡 要 意 見 堅 定 。
Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.所 以 , 不 拘 在 飲 食 上 , 或 節 期 、 月 朔 、 安 息 日 都 不 可 讓 人 論 斷 你 們 。 這 些 原 是 後 事 的 影 兒 ; 那 形 體 卻 是 基 督 。
Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U bent verlost van uw ziekte,' en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: 'Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en niet als het sabbat is!' Maar de Heer zei: 'Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?' Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht.安 息 日 , 耶 穌 在 會 堂 裡 教 訓 人 。 有 一 個 女 人 被 鬼 附 著 , 病 了 十 八 年 , 腰 彎 得 一 點 直 不 起 來 。 耶 穌 看 見 , 便 叫 過 他 來 , 對 他 說 : 女 人 , 你 脫 離 這 病 了 ! 於 是 用 兩 隻 手 按 著 他 ; 他 立 刻 直 起 腰 來 , 就 歸 榮 耀 與 神 。 管 會 堂 的 因 為 耶 穌 在 安 息 日 治 病 , 就 氣 忿 忿 的 對 眾 人 說 : 有 六 日 應 當 做 工 ; 那 六 日 之 內 可 以 來 求 醫 , 在 安 息 日 卻 不 可 。 主 說 : 假 冒 為 善 的 人 哪 , 難 道 你 們 各 人 在 安 息 日 不 解 開 槽 上 的 牛 、 驢 , 牽 去 飲 麼 ? 況 且 這 女 人 本 是 亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 被 撒 但 捆 綁 了 這 十 八 年 , 不 當 在 安 息 日 解 開 他 的 綁 麼 ? 耶 穌 說 這 話 , 他 的 敵 人 都 慚 愧 了 ; 眾 人 因 他 所 行 一 切 榮 耀 的 事 , 就 都 歡 喜 了 。
Zes dagen kun je werken, maar de zevende dag is het sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de HEER gewijd is.六 日 要 做 工 , 第 七 日 是 聖 安 息 日 , 當 有 聖 會 ; 你 們 甚 麼 工 都 不 可 做 。 這 是 在 你 們 一 切 的 住 處 向 耶 和 華 守 的 安 息 日 。
Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.你 也 要 記 念 你 在 埃 及 地 作 過 奴 僕 ; 耶 和 華 你 神 用 大 能 的 手 和 伸 出 來 的 膀 臂 將 你 從 那 裡 領 出 來 。 因 此 , 耶 和 華 你 的 神 吩 咐 你 守 安 息 日 。
Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.這 樣 看 來 , 必 另 有 一 安 息 日 的 安 息 為 神 的 子 民 存 留 。 因 為 那 進 入 安 息 的 , 乃 是 歇 了 自 己 的 工 , 正 如 神 歇 了 他 的 工 一 樣 。
Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.所 以 , 我 們 務 必 竭 力 進 入 那 安 息 , 免 得 有 人 學 那 不 信 從 的 樣 子 跌 倒 了 。
Neem steeds mijn sabbat in acht en heb eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben de HEER.你 們 要 守 我 的 安 息 日 , 敬 我 的 聖 所 。 我 是 耶 和 華 。

Bijbeltekst van de dag

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Willekeurige Bijbeltekst

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Volgende tekst!   Met afbeelding

Bijbeltekst van de dag

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...