DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

12 Bijbelteksten over Schulden

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la Ley.
RVR95 | wet liefde
De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.El impío toma prestado y no paga; pero el justo tiene misericordia y da.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
RVR95 | planning geld
Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.Ya que Jehová, tu Dios, te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio.
RVR95 | geld zegen
De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta.
RVR95 | geld slavernij
Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.Las riquezas de vanidad disminuyen; el que recoge con mano laboriosa las aumenta.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
RVR95 | vergeving bidden
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo: «No te desampararé ni te dejaré.»
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite.
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:10
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...