DailyVerses.net

12 Bijbelteksten over Schulden

« Psalm 37:21 »

NBV BGT NBG BB
X
NVI
De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad.
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.
Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?
Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.El Señor tu Dios te bendecirá, como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti.
Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.Los ricos son los amos de los pobres; los deudores son esclavos de sus acreedores.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.El dinero mal habido pronto se acaba; quien ahorra, poco a poco se enriquece.
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo.
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré.»
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android