DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

12 Bijbelteksten over Schulden

« Romeinen 13:8 »
Nieuwe BijbelvertalingReina-Valera 1960
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley.
De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.El impío toma prestado, y no paga; Mas el justo tiene misericordia, y da.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio.
Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta.
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.Las riquezas de vanidad disminuirán; Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Cuando tuvieres poder para hacerlo.
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Bijbeltekst van de dag
2 Korintiërs 4:18
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...