DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.
De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração.
Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen.Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando.
Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança.
Het medicijn van de tong is een boom des levens, maar verkeerdheid erin is een breuk in de geest.O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito.
Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento.
Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.
Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.
In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig.Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato.
Open je mond voor een stomme, voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados.
Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!Dar resposta apropriada é motivo de alegria; e como é bom um conselho na hora certa!
Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira.
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.
Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden.Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.
Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak.Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo.
Woorden uit de mond van een wijze zijn aangenaam, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem.
Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão.
Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag.Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor.
Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa, será proclamado dos telhados.
Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim!
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros.
Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.

Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken.Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu nome; divulguem os seus feitos entre as nações.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...