DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

«生 死 在 舌 頭 的 權 下 , 喜 愛 他… 箴 言 18:21»
Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.生 死 在 舌 頭 的 權 下 , 喜 愛 他 的 , 必 吃 他 所 結 的 果 子 。
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.善 人 從 他 心 裡 所 存 的 善 就 發 出 善 來 ; 惡 人 從 他 心 裡 所 存 的 惡 就 發 出 惡 來 ; 因 為 心 裡 所 充 滿 的 , 口 裡 就 說 出 來 。
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.污 穢 的 言 語 一 句 不 可 出 口 , 只 要 隨 事 說 造 就 人 的 好 話 , 叫 聽 見 的 人 得 益 處 。
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.謹 守 口 的 , 得 保 生 命 ; 大 張 嘴 的 , 必 致 敗 亡 。
En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.不 以 惡 報 惡 , 以 辱 罵 還 辱 罵 , 倒 要 祝 福 ; 因 你 們 是 為 此 蒙 召 , 好 叫 你 們 承 受 福 氣 。
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.溫 良 的 舌 是 生 命 樹 ; 乖 謬 的 嘴 使 人 心 碎 。
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.愚 昧 人 若 靜 默 不 言 也 可 算 為 智 慧 ; 閉 口 不 說 也 可 算 為 聰 明 。
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.我 又 告 訴 你 們 , 凡 人 所 說 的 閒 話 , 當 審 判 的 日 子 , 必 要 句 句 供 出 來 。
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.我 親 愛 的 弟 兄 們 , 這 是 你 們 所 知 道 的 , 但 你 們 各 人 要 快 快 的 聽 , 慢 慢 的 說 , 慢 慢 的 動 怒 。
In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.多 言 多 語 難 免 有 過 ; 禁 止 嘴 唇 是 有 智 慧 。
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.你 當 為 啞 巴 開 口 , 為 一 切 孤 獨 的 伸 冤 。
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!口 善 應 對 , 自 覺 喜 樂 ; 話 合 其 時 , 何 等 美 好 。
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.回 答 柔 和 , 使 怒 消 退 ; 言 語 暴 戾 , 觸 動 怒 氣 。
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.小 子 們 哪 , 我 們 相 愛 , 不 要 只 在 言 語 和 舌 頭 上 , 總 要 在 行 為 和 誠 實 上 。
Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.原 來 我 們 在 許 多 事 上 都 有 過 失 ; 若 有 人 在 話 語 上 沒 有 過 失 , 他 就 是 完 全 人 , 也 能 勒 住 自 己 的 全 身 。
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.往 來 傳 舌 的 , 洩 漏 密 事 ; 心 中 誠 實 的 , 遮 隱 事 情 。
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.智 慧 人 的 口 說 出 恩 言 ; 愚 昧 人 的 嘴 吞 滅 自 己 。
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.倘 若 你 的 弟 兄 得 罪 你 , 你 就 去 , 趁 著 只 有 他 和 你 在 一 處 的 時 候 , 指 出 他 的 錯 來 。 他 若 聽 你 , 你 便 得 了 你 的 弟 兄 。
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.你 的 讚 美 , 你 的 榮 耀 終 日 必 滿 了 我 的 口 。
Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.因 此 , 你 們 在 暗 中 所 說 的 , 將 要 在 明 處 被 人 聽 見 ; 在 內 室 附 耳 所 說 的 , 將 要 在 房 上 被 人 宣 揚 。
Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.頌 讚 和 咒 詛 從 一 個 口 裡 出 來 ! 我 的 弟 兄 們 , 這 是 不 應 當 的 !
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.你 若 口 裡 認 耶 穌 為 主 , 心 裡 信 神 叫 他 從 死 裡 復 活 , 就 必 得 救 。
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.況 且 我 們 的 軟 弱 有 聖 靈 幫 助 , 我 們 本 不 曉 得 當 怎 樣 禱 告 , 只 是 聖 靈 親 自 用 說 不 出 來 的 歎 息 替 我 們 禱 告 。
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.不 先 商 議 , 所 謀 無 效 ; 謀 士 眾 多 , 所 謀 乃 成 。
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.你 們 禱 告 , 不 可 像 外 邦 人 , 用 許 多 重 複 話 , 他 們 以 為 話 多 了 必 蒙 垂 聽 。

Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.你 們 要 愛 惜 光 陰 , 用 智 慧 與 外 人 交 往 。 你 們 的 言 語 要 常 常 帶 著 和 氣 , 好 像 用 鹽 調 和 , 就 可 知 道 該 怎 樣 回 答 各 人 。
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...