DailyVerses.net

69 Bijbelteksten over Spreken

« 以 弗 所 書 4:29 »

NBV BGT NBG BB
X
CUV
Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.生 死 在 舌 頭 的 權 下 , 喜 愛 他 的 , 必 吃 他 所 結 的 果 子 。
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.善 人 從 他 心 裡 所 存 的 善 就 發 出 善 來 ; 惡 人 從 他 心 裡 所 存 的 惡 就 發 出 惡 來 ; 因 為 心 裡 所 充 滿 的 , 口 裡 就 說 出 來 。
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.污 穢 的 言 語 一 句 不 可 出 口 , 只 要 隨 事 說 造 就 人 的 好 話 , 叫 聽 見 的 人 得 益 處 。
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.謹 守 口 的 , 得 保 生 命 ; 大 張 嘴 的 , 必 致 敗 亡 。
Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.不 以 惡 報 惡 , 以 辱 罵 還 辱 罵 , 倒 要 祝 福 ; 因 你 們 是 為 此 蒙 召 , 好 叫 你 們 承 受 福 氣 。
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.溫 良 的 舌 是 生 命 樹 ; 乖 謬 的 嘴 使 人 心 碎 。
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.愚 昧 人 若 靜 默 不 言 也 可 算 為 智 慧 ; 閉 口 不 說 也 可 算 為 聰 明 。
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.我 又 告 訴 你 們 , 凡 人 所 說 的 閒 話 , 當 審 判 的 日 子 , 必 要 句 句 供 出 來 。
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.我 親 愛 的 弟 兄 們 , 這 是 你 們 所 知 道 的 , 但 你 們 各 人 要 快 快 的 聽 , 慢 慢 的 說 , 慢 慢 的 動 怒 。
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.你 當 為 啞 巴 開 口 , 為 一 切 孤 獨 的 伸 冤 。
In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.多 言 多 語 難 免 有 過 ; 禁 止 嘴 唇 是 有 智 慧 。
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!口 善 應 對 , 自 覺 喜 樂 ; 話 合 其 時 , 何 等 美 好 。
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.小 子 們 哪 , 我 們 相 愛 , 不 要 只 在 言 語 和 舌 頭 上 , 總 要 在 行 為 和 誠 實 上 。
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.回 答 柔 和 , 使 怒 消 退 ; 言 語 暴 戾 , 觸 動 怒 氣 。
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.往 來 傳 舌 的 , 洩 漏 密 事 ; 心 中 誠 實 的 , 遮 隱 事 情 。
Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.原 來 我 們 在 許 多 事 上 都 有 過 失 ; 若 有 人 在 話 語 上 沒 有 過 失 , 他 就 是 完 全 人 , 也 能 勒 住 自 己 的 全 身 。
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.智 慧 人 的 口 說 出 恩 言 ; 愚 昧 人 的 嘴 吞 滅 自 己 。
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.倘 若 你 的 弟 兄 得 罪 你 , 你 就 去 , 趁 著 只 有 他 和 你 在 一 處 的 時 候 , 指 出 他 的 錯 來 。 他 若 聽 你 , 你 便 得 了 你 的 弟 兄 。
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.你 的 讚 美 , 你 的 榮 耀 終 日 必 滿 了 我 的 口 。
Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.因 此 , 你 們 在 暗 中 所 說 的 , 將 要 在 明 處 被 人 聽 見 ; 在 內 室 附 耳 所 說 的 , 將 要 在 房 上 被 人 宣 揚 。
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.你 們 禱 告 , 不 可 像 外 邦 人 , 用 許 多 重 複 話 , 他 們 以 為 話 多 了 必 蒙 垂 聽 。
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.況 且 我 們 的 軟 弱 有 聖 靈 幫 助 , 我 們 本 不 曉 得 當 怎 樣 禱 告 , 只 是 聖 靈 親 自 用 說 不 出 來 的 歎 息 替 我 們 禱 告 。
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.不 先 商 議 , 所 謀 無 效 ; 謀 士 眾 多 , 所 謀 乃 成 。
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.你 若 口 裡 認 耶 穌 為 主 , 心 裡 信 神 叫 他 從 死 裡 復 活 , 就 必 得 救 。
Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.你 們 要 稱 謝 耶 和 華 , 求 告 他 的 名 , 在 萬 民 中 傳 揚 他 的 作 為 !

Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.頌 讚 和 咒 詛 從 一 個 口 裡 出 來 ! 我 的 弟 兄 們 , 這 是 不 應 當 的 !
Vorige123Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...