DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

68 Bijbelteksten over Spreken

« Spreuken 18:21 »
Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.A morte e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca.
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.
Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito.
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.Não tornando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por sábio.
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no Dia do Juízo.
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação.
Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente.
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é!
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade.
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.
En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo.
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio.
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão.
De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.Nas palavras da boca do sábio, há favor, mas os lábios do tolo o devoram.
Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia.
Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido; e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos.
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.Onde não há conselho os projetos saem vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se confirmarão.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.S saber: Se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.Louvai ao Senhor e invocai o seu nome; fazei conhecidas as suas obras entre os povos.
Vorige123Volgende
Bijbeltekst van de dag
1 Johannes 4:21
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...