DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

«Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt… Spreuken 18:21»
Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano.
Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la rovina.
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma, al contrario, rispondete benedicendo; poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.
Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.Anche lo stolto, se tace, passa per saggio e, se tien chiuse le labbra, per intelligente.
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.Ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.
Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira.
Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.
Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.Apri la bocca in favore del muto in difesa di tutti gli sventurati.
Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.E' una gioia per l'uomo saper dare una risposta; quanto è gradita una parola detta a suo tempo!
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira.
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.
En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.Poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.
Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.Chi va in giro sparlando svela il segreto, lo spirito fidato nasconde ogni cosa.
De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.Le parole della bocca del saggio procurano benevolenza, ma le labbra dello stolto lo mandano in rovina.
Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.Se il tuo fratello commette una colpa, và e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.
Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.Della tua lode è piena la mia bocca, della tua gloria, tutto il giorno.
Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre, sarà udito in piena luce; e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.Poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.
Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.Falliscono le decisioni prese senza consultazione, riescono quelle prese da molti consiglieri.
Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili.
Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters?E' dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere così, fratelli miei!

Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.Lodate il Signore e invocate il suo nome, proclamate tra i popoli le sue opere.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Willekeurige Bijbeltekst

Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...