DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

68 Bijbelteksten over Spreken (3/3)

« Spreuken 10:20 »
Nieuwe BijbelvertalingNew Internation Version
De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver, de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.The tongue of the righteous is choice silver, but the heart of the wicked is of little value.
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.
Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.Speak up and judge fairly; defend the rights of the poor and needy.
Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.
Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren.By the word of the Lord the heavens were made, their starry host by the breath of his mouth.
Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag.When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips.
Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolg je mij?'I fell to the ground and heard a voice say to me, ‘Saul! Saul! Why do you persecute me?’
Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.’In that day you will say: “Give praise to the Lord, proclaim his name; make known among the nations what he has done, and proclaim that his name is exalted.”
De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.I have not departed from the commands of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my daily bread.
Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.Before a word is on my tongue you, Lord, know it completely.
God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.And God said, “Let there be light,” and there was light.
Jullie zijn al ​rein​ door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.You are already clean because of the word I have spoken to you.
Toen ze hun ​gebed​ beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de ​heilige​ Geest​ en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Verheven woorden passen niet bij een dwaas, leugens des te minder bij een edel mens.Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!
Vorige123Volgende
Bijbeltekst van de dag
Matteüs 12:36
Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies