DailyVerses.net
<

Spreuken - NBG & ELB

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Spreuken 1
Spreuken 2
Spreuken 3
Spreuken 4
Spreuken 5
Spreuken 6
Spreuken 7
Spreuken 8
Spreuken 9
Spreuken 10
Spreuken 11
Spreuken 12
Spreuken 13
Spreuken 14
Spreuken 15
Spreuken 16
Spreuken 17
Spreuken 18
Spreuken 19
Spreuken 20
Spreuken 21
Spreuken 22
Spreuken 23
Spreuken 24
Spreuken 25
Spreuken 26
Spreuken 27
Spreuken 28
Spreuken 29
Spreuken 30
Spreuken 31

Bijbelteksten


NBV BGT NBG BB
X
ELB
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Befiehl dem HERRN deine Werke, und deine Gedanken werden zustande kommen.
Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf deines Herzens Tafel! Und finde Gunst und feine Klugheit in den Augen Gottes und der Menschen!
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand! Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade!
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.Wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe; wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute.
De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.Wer gern wohltut, wird reichlich gesättigt, und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt.
Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.Wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre.
Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.Denn der HERR gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis.
Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß; er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird.
Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters, verwirf nicht die Weisung deiner Mutter!
Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.Das Geschenk eines Menschen schafft ihm weiten Raum, und vor die Großen führt es ihn.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...