DailyVerses.net
Thema'sInschrijvenWillekeurige tekst

27 Bijbelteksten over Veiligheid

«詩 篇 91:1-2»
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.但 主 是 信 實 的 , 要 堅 固 你 們 , 保 護 你 們 脫 離 那 惡 者 。
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?耶 和 華 是 我 的 亮 光 , 是 我 的 拯 救 , 我 還 怕 誰 呢 ? 耶 和 華 是 我 性 命 的 保 障 , 我 還 懼 誰 呢 ?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.住 在 至 高 者 隱 密 處 的 , 必 住 在 全 能 者 的 蔭 下 。 我 要 論 到 耶 和 華 說 : 他 是 我 的 避 難 所 , 是 我 的 山 寨 , 是 我 的 神 , 是 我 所 倚 靠 的 。
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.神 是 我 們 的 避 難 所 , 是 我 們 的 力 量 , 是 我 們 在 患 難 中 隨 時 的 幫 助 。
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela你 是 我 藏 身 之 處 ; 你 必 保 佑 我 脫 離 苦 難 , 以 得 救 的 樂 歌 四 面 環 繞 我 。
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.我 必 安 然 躺 下 睡 覺 , 因 為 獨 有 你 耶 和 華 使 我 安 然 居 住 。
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.耶 和 華 本 為 善 , 在 患 難 的 日 子 為 人 的 保 障 , 並 且 認 得 那 些 投 靠 他 的 人 。
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.你 要 把 你 的 重 擔 卸 給 耶 和 華 , 他 必 撫 養 你 ; 他 永 不 叫 義 人 動 搖 。
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.通 達 人 見 禍 藏 躲 ; 愚 蒙 人 前 往 受 害 。
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.他 必 用 自 己 的 翎 毛 遮 蔽 你 ; 你 要 投 靠 在 他 的 翅 膀 底 下 ; 他 的 誠 實 是 大 小 的 盾 牌 。
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.堅 心 倚 賴 你 的 , 你 必 保 守 他 十 分 平 安 , 因 為 他 倚 靠 你 。
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.我 不 求 你 叫 他 們 離 開 世 界 , 只 求 你 保 守 他 們 脫 離 那 惡 者 。
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.行 正 直 路 的 , 步 步 安 穩 ; 走 彎 曲 道 的 , 必 致 敗 露 。
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.耶 和 華 必 成 全 關 乎 我 的 事 ; 耶 和 華 啊 , 你 的 慈 愛 永 遠 長 存 ! 求 你 不 要 離 棄 你 手 所 造 的 。
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.所 以 我 們 不 要 睡 覺 像 別 人 一 樣 , 總 要 儆 醒 謹 守 。
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.投 靠 耶 和 華 , 強 似 倚 賴 人 。
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.耶 和 華 的 名 是 堅 固 臺 ; 義 人 奔 入 便 得 安 穩 。
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.疲 乏 的 人 , 我 使 他 飽 飫 ; 愁 煩 的 人 , 我 使 他 知 足 。
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.惟 獨 他 是 我 的 磐 石 , 我 的 拯 救 ; 他 是 我 的 高 臺 , 我 必 不 很 動 搖 。
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.你 當 倚 靠 耶 和 華 而 行 善 , 住 在 地 上 , 以 他 的 信 實 為 糧 。
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.故 此 , 你 們 要 順 服 神 。 務 要 抵 擋 魔 鬼 , 魔 鬼 就 必 離 開 你 們 逃 跑 了 。
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.耶 和 華 又 要 給 受 欺 壓 的 人 作 高 臺 , 在 患 難 的 時 候 作 高 臺 。
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.你 們 當 向 神 唱 詩 , 歌 頌 他 的 名 ; 為 那 坐 車 行 過 曠 野 的 修 平 大 路 。 他 的 名 是 耶 和 華 , 要 在 他 面 前 歡 樂 ! 神 在 他 的 聖 所 作 孤 兒 的 父 , 作 寡 婦 的 伸 冤 者 。
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.我 與 你 們 立 約 , 凡 有 血 肉 的 , 不 再 被 洪 水 滅 絕 , 也 不 再 有 洪 水 毀 壞 地 了 。
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.耶 和 華 啊 , 求 你 醫 治 我 , 我 便 痊 愈 , 拯 救 我 , 我 便 得 救 ; 因 你 是 我 所 讚 美 的 。

Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.雖 有 軍 兵 安 營 攻 擊 我 , 我 的 心 也 不 害 怕 ; 雖 然 興 起 刀 兵 攻 擊 我 , 我 必 仍 舊 安 穩 。
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Willekeurige Bijbeltekst

Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.
Volgende tekst!   Met afbeelding

Bijbeltekst van de dag

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...