DailyVerses.net

27 Bijbelteksten over Veiligheid

« 2 Tessalonicenzen 3:3 »

NBV BGT NBG BB
X
CEI
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno.
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido».
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaTu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.Buono è il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell'angoscia.
Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.L'accorto vede il pericolo e si nasconde, gli inesperti vanno avanti e la pagano.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.Ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio.
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.Chi cammina nell'integrità va sicuro, chi rende tortuose le sue vie sarà scoperto.
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani.
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno.
Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.Poiché ristorerò copiosamente l'anima stanca e sazierò ogni anima che languisce.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.Torre fortissima è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al sicuro.
Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.Confida nel Signore e fà il bene; abita la terra e vivi con fede.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa: non potrò vacillare.
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.Il Signore sarà un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro.
Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, spianate la strada a chi cavalca le nubi: «Signore» è il suo nome, gioite davanti a lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora.
Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra.
Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?Guariscimi, Signore, e io sarò guarito, salvami e io sarò salvato, poiché tu sei il mio vanto.

Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten.Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Vorige12Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...