DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

«Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u… 2 Tessalonicenzen 3:3»
Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno.
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?Il Signore è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita; di chi avrò paura?
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’Chi abita al riparo dell’Altissimo riposa all’ombra dell’Onnipotente. Io dico al Signore: «Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, in cui confido!»
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaTu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Pausa
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro.
De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, Hij kent wie bij Hem schuilen.Il Signore è buono; è un rifugio nel giorno dell’angoscia e conosce quelli che confidano in lui.
Leg je last op de HEER en Hij zal je steunen, nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti sosterrà; egli non permetterà mai che il giusto vacilli.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onnozel is, gaat het tegemoet en zal daarvoor boeten.L’uomo accorto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een schild en pantser.Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te confida.
Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is.Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.Il Signore compirà in mio favore l’opera sua; la tua bontà, Signore, dura per sempre; non abbandonare le opere delle tue mani.
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.Chi cammina nell’integrità cammina sicuro, ma chi va per vie tortuose sarà scoperto.
Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
Wie dorstig zijn, zal Ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef Ik kracht.Poiché io ristorerò l’anima stanca, sazierò ogni anima languente.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.Il nome del Signore è una forte torre; il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio; io non potrò vacillare.
Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.Confida nel Signore e fa’ il bene; abita il paese e pratica la fedeltà.
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.Il Signore sarà un rifugio sicuro per l’oppresso, un rifugio sicuro in tempo d’angoscia.
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.Io stabilisco il mio patto con voi; nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra.
Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor Hem die door de vlakten rijdt. HEER is zijn naam! Jubel als Hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti; il suo nome è il Signore; esultate davanti a lui. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora.
Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven.Guariscimi, Signore, e sarò guarito; salvami, e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode.

Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, en goed voorbereid stand te kunnen houden.Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Alles waar jullie in gebed om vragen zul je ontvangen, als je maar gelooft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...