DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

15 Bijbelteksten over het Verstand

« Efésios 5:15-16 »
Nederlands BijbelgenootschapAlmeida Revista e Corrigida
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.O que adquire entendimento ama a sua alma; o que conserva a inteligência achará o bem.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.Porque, na muita sabedoria, há muito enfado; e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescusáveis.
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio; e o que cerrar os seus lábios, por sábio.
Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento.
Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá.
Bijbeltekst van de dag
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies