DailyVerses.net

15 Bijbelteksten over het Verstand

« Efeziërs 5:15-16 »

NBV BGT NBG BB
X
SG21
Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez: ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages: rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre.
Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.'Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.»
Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.Celui qui acquiert du bon sens s’aime lui-même; celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur.
Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.En effet, avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.L'homme prudent voit le mal et se met à l’abri, mais ceux qui manquent d’expérience vont de l’avant et en subissent les conséquences.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.Tout comme le fer aiguise le fer, l’homme s’aiguise au contact de son prochain.
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher.
Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse.
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu’il a fait. Ils sont donc inexcusables.
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence!
Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.Même le fou, quand il se tait, passe pour sage; celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée.
Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde.Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d’autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.
Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android