DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

51 Bijbelteksten over Vertrouwen (2/3)

« Psalmen 37:5-6 »
Nieuwe BijbelvertalingNew Internation Version
Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen: het recht zal dagen als het morgenlicht, de gerechtigheid stralen als de middagzon.Commit your way to the Lord; trust in him and he will do this: He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun.
En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben.And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.
De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.
Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat hij wil.Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from him anything we ask, because we keep his commands and do what pleases him.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.Do not let your hearts be troubled. You believe in God; believe also in me.
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.
De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied.The Lord is my strength and my shield; my heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him.
Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.Keep me safe, my God, for in you I take refuge.
Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’He replied, “Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move. Nothing will be impossible for you.”
Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.
Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you.
Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.But I trust in your unfailing love; my heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord’s praise, for he has been good to me.
Wie de HEER welgevallig is, mag zijn weg gaan met vaste tred.The Lord makes firm the steps of the one who delights in him.
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.Truly I tell you, if anyone says to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them.
Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan.And by faith even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise.
Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren.’Jesus replied, “Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, ‘Go, throw yourself into the sea,’ and it will be done.”
Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen.But Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised, being given through faith in Jesus Christ, might be given to those who believe.
Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van ​Christus.We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end.
Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?I remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living.
Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.Do not envy the violent or choose any of their ways. For the Lord detests the perverse but takes the upright into his confidence.
Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.And now, dear children, continue in him, so that when he appears we may be confident and unashamed before him at his coming.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 51:12
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies