DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vrede

De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo.
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus.
Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade en doe het goede, hij zoeke de vrede en jage die na.Pois, “quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança.”
En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês.
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.
En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores.
Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.Afaste-se do mal e faça o bem; busque a paz com perseverança.
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade ninguém verá o Senhor.
En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.
Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês.
Laat af en weet, dat Ik God ben; Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde.Parem de lutar! Saibam que eu sou Deus! Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra.
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: “O seu Deus reina!”
Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados.

De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede.O Senhor dá força ao seu povo; o Senhor dá a seu povo a bênção da paz.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...