DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

38 Bijbelteksten over Vrede

«Numeri 6:24-26»
Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo.
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.Não estejais inquietos por coisa alguma; antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano; aparte-se do mal e faça o bem; busque a paz e siga-a.
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós.
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações; e sede agradecidos.
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.A misericórdia, e a paz, e o amor vos sejam multiplicadas.
Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade.
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz.
Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.Aparta-te do mal e faze o bem; procura a paz e segue-a.
Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei; e o Deus de paz será convosco.
Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço.
'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre as nações; serei exaltado sobre a terra.
Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas.
Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!'Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas-novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina!
Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.E, na verdade, toda correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.

De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Ik strek mijn handen naar u uit,
dorstig als droge aarde. sela

Willekeurige Bijbeltekst

Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde. sela

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...