DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vrede

«Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het… Numeri 6:24-26»
Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.Ti benedica il Signore e ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace.
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.’Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno; eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua.
Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi.
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia.
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.Sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.Misericordia a voi e pace e carità in abbondanza.
Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.
Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.Stà lontano dal male e fà il bene, cerca la pace e perseguila.
Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore.
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.Cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.
Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi!
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.
Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».
Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace.
Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.E' una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, attaccar briga è proprio degli stolti.
Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.Certo, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.

De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...