DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

«Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir… Johannes 15:13»
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood.
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.'n Man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.Wie 'n oortreding bedek, soek liefde; maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel.
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.GELIEFDES, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.En as iemand die een aanval, kan altwee hom teëstand bied; en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.'n Man van valse streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.VIR die moedelose moet daar liefde wees van die kant van sy vriend, ook al laat hy die vrees vir die Almagtige vaar.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.En hierdie gebod het ons van Hom dat hy wat God liefhet, ook sy broeder moet liefhê.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Yster slyp yster, so slyp die een mens die persoon van die ander.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Twee is beter as een, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie, en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n Buurman wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word; dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof, van julle sowel as van my.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.Eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.God laat die eensames woon in 'n huisgesin, Hy lei die gevangenes uit in voorspoed; maar die wederstrewiges woon in 'n dor land.

Bijbeltekst van de dag

Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Willekeurige Bijbeltekst

Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden
en gunst van de Here verworven.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...