DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

«Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre… Jean 15:13»
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.L'ami aime en toute circonstance, et dans le malheur il se montre un frère.
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.Celui qui couvre une offense recherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Oh! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble!
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever!
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.Si quelqu'un peut l’emporter contre un seul homme, à deux on peut lui résister; la corde à trois fils ne se coupe pas facilement.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.L’homme pervers provoque des conflits et le critiqueur divise les amis.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.Celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s’il abandonne la crainte du Tout-Puissant.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui: celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Tout comme le fer aiguise le fer, l’homme s’aiguise au contact de son prochain.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu’à deux on retire un bon profit du travail.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Ne vous y trompez pas, «les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs».
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het huis van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère, le jour où tu es dans la détresse! Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l’amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l’ennemi de Dieu.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires, il délivre les prisonniers et les rend heureux; seuls les rebelles habitent des lieux arides.

Bijbeltekst van de dag

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Willekeurige Bijbeltekst

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...