DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Vriendschap

« Spreuken 17:17 »
Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.Em todo o tempo ama o amigo; e na angústia nasce o irmão.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão.
Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos.
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.Porque, se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante.
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.E, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso.
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também seu irmão.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo.
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho.
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade; melhor é o vizinho perto do que o irmão longe.
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha.
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.Deus faz que o solitário viva em família; liberta aqueles que estão presos em grilhões; mas os rebeldes habitam em terra seca.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 16:1
Behoed mij, God, ik schuil bij u.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...