DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

«Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te… Spreuken 17:17»
Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.Un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.Ci sono compagni che conducono alla rovina, ma anche amici più affezionati di un fratello.
Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.Chi copre la colpa si concilia l'amicizia, ma chi la divulga divide gli amici.
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi.
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio.
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.Se uno aggredisce, in due gli possono resistere e una corda a tre capi non si rompe tanto presto.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici, anche se ha abbandonato il timore di Dio.
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.Questo è il comandamento che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.Il ferro si aguzza con il ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno.
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica.
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.Non lasciatevi ingannare: «Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi».
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.Non abbandonare il tuo amico né quello di tuo padre, non entrare nella casa di tuo fratello nel giorno della tua disgrazia. Meglio un amico vicino che un fratello lontano.
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.Gente infedele! Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio.
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io.
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.Onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso.
God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.Ai derelitti Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri; solo i ribelli abbandona in arida terra.

Bijbeltekst van de dag

Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...