DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Vriendschap

« Johannes 15:13 »
Nieuwe BijbelvertalingNueva Versión Internacional
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.
NVI | liefde offer
Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano.
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.
NVI | familie
Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos.
NVI | vergeving
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad.
NVI | ontzag naaste
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
NVI | wet liefde
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios.
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo.
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.No se dejen engañar: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres».
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante.
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca; mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos.
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.“Honra a tu padre y a tu madre”, y “ama a tu prójimo como a ti mismo”.
God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos; los rebeldes habitarán en el desierto.
Bijbeltekst van de dag
2 Timoteüs 4:7-8
Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de ​gerechtigheid​ die de ​Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...