DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Vriendschap

Nieuwe BijbelvertalingReina-Valera 1960
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
RVR60 | liefde offer
Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia.
RVR60 | familie relaties
Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un hermano.
RVR60 | familie
Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.El que cubre la falta busca amistad; Mas el que la divulga, aparta al amigo.
RVR60 | vergeving
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!!!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía!
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.El hombre perverso levanta contienda, Y el chismoso aparta a los mejores amigos.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente.
RVR60 | ontzag naaste
We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano.
RVR60 | wet liefde
Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.
RVR60 | relaties kracht
Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero !!ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante.
RVR60 | relaties naaste
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.!!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
RVR60 | zonde God wereld
Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.
RVR60 | relaties werken
Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
RVR60 | kwaad goedheid
Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre; Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos.
RVR60 | familie naaste
Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados; esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.Dios hace habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad; Mas los rebeldes habitan en tierra seca.
Bijbeltekst van de dag
Johannes 1:3
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...