DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over de Wet (4/4)

« Prediker 12:13 »
Nieuwe BijbelvertalingEnglish Standard Version
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.
Het begin van wijsheid is ​ontzag​ voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!
Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij.The way of the Lord is a stronghold to the blameless, but destruction to evildoers.
Wie zonder het te weten zondigt tegen een van de geboden van de HEER en schuld op zich laadt door iets te doen dat niet toegestaan is, is strafbaar.If anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not know it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity.
Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.You shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you.
Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.And I will put my Spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.
De geboden die hij voorschreef heb ik nageleefd, de woorden die hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.I have not departed from the commandment of his lips; I have treasured the words of his mouth more than my portion of food.
Bij het zien van die ​kwastjes​ zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de HEER, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de begeerten van je ​hart​ en je ogen te volgen.And it shall be a tassel for you to look at and remember all the commandments of the Lord, to do them, not to follow after your own heart and your own eyes, which you are inclined to whore after.
Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden.Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.And a second is like it: You shall love your neighbor as yourself.
Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit.
Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.So you shall keep my commandments and do them: I am the Lord.
Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na.You shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies and his statutes, which he has commanded you.
Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.
Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want ​Abraham​ heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels.I will multiply your offspring as the stars of heaven and will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.
Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw ​kinderen​ goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time.
Je mag daarom geen ​goden​ van zilver of goud maken om die naast mij te vereren.You shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourselves gods of gold.
De HEER zei tegen ​Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’The Lord said to Moses, “Come up to me on the mountain and wait there, that I may give you the tablets of stone, with the law and the commandment, which I have written for their instruction.”
Hij maakte de regels van het ​verbond​ bekend, de ​tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden.And he declared to you his covenant, which he commanded you to perform, that is, the Ten Commandments, and he wrote them on two tablets of stone.
Ik verwerp Gods ​genade​ niet; als we door de wet ​rechtvaardig​ zouden kunnen worden, zou ​Christus​ voor niets gestorven zijn.I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose.
Vorige1234Volgende
Bijbeltekst van de dag
Hebreeën 13:5
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...