DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Echter'

 • U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
  mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.
 • Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,
  en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.
 • Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.
 • Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen,
  onze smarten heeft Hij gedragen.
  Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde,
  door God geslagen en verdrukt.
 • Zelf zal ik echter uitzien naar de HEERE,
  ik zal wachten op de God van mijn heil.
  Mijn God zal mij horen.
 • Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
 • Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid,
  mijn hart zal zich verheugen in Uw heil,
  ik zal voor de HEERE zingen,
  omdat Hij goed voor mij geweest is.
 • Ook nu echter, spreekt de HEERE,
  bekeer u tot Mij met heel uw hart,
  namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht.
 • Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.
 • Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd.
 • Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
 • Ik echter zal van Uw macht zingen
  en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid.
  Want U bent voor mij een veilige vesting geweest,
  een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.
 • Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.
 • Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
 • U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.
 • De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.
 • En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
 • Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
 • Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.
 • Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen.
 • Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.
 • Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
 • En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één.
 • Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.
 • Als u echter uw wegen en uw daden werkelijk betert, als u werkelijk recht doet tussen iemand en zijn naaste, als u de vreemdeling, de wees en de weduwe niet onderdrukt, geen onschuldig bloed in deze plaats vergiet, en geen andere goden achternagaat, uzelf ten kwade, dan zal Ik u in deze plaats, in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, laten wonen, eeuw uit en eeuw in.

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...