DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Hemel'

 • Onze God is immers in de hemel,
  Hij doet al wat Hem behaagt.
 • Onze hulp is in de Naam van de HEERE,
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 • Wie heb ik behalve U in de hemel?
  Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
 • Verhef U boven de hemel, o God,
  en Uw eer over de hele aarde.
 • En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
 • Verhef U boven de hemel, o God;
  Uw eer zij over de hele aarde.
 • De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
 • Voor alles is er een vastgestelde tijd,
  en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.
 • Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel,
  Uw trouw tot de wolken.
 • Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
  door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
 • De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God.
 • Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
  vanwaar mijn hulp komen zal.
  Mijn hulp is van de HEERE,
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.
 • Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.
 • Bidt u dan zo: Onze Vader,
  Die in de hemelen zijt.
  Uw Naam worde geheiligd.
  Uw Koninkrijk kome.
  Uw wil geschiede,
  zoals in de hemel zo ook op de aarde.
 • Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders!
 • En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!
 • Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen
  en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE.
  Vervul Ik niet de hemel en de aarde?
  spreekt de HEERE.
 • Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
  zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
  en Mijn gedachten dan uw gedachten.
 • Hij, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde
  en Zijn gewelf op de aarde grondvestte,
  Hij, Die het water van de zee riep
  en uitgoot over het aardoppervlak:
  HEERE is Zijn Naam.
 • De hemel vertelt Gods eer,
  het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
  Dag op dag spreekt overvloedig,
  nacht op nacht geeft kennis door.
 • Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
 • In het begin schiep God de hemel en de aarde.
  De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
 • Waar kan ik Uw Geest ontgaan,
  waar Uw aangezicht ontvluchten?
  Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
  of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
 • Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.
 • En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...