DailyVerses.net

22 Bijbelteksten over Zoeken

« Geremia 29:13 »

NBV BGT NBG BB
X
CEI
Jullie zullen mij zoeken. En als je mij zoekt met heel je hart, zul je mij vinden.Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.
De Heer helpt jullie zolang jullie op hem vertrouwen. Als jullie hem zoeken, zal hij zorgen dat jullie hem vinden. Maar als jullie hem in de steek laten, dan zal hij jullie ook in de steek laten.Il Signore sarà con voi, se voi sarete con lui; se lo ricercherete, si lascerà trovare da voi, ma se lo abbandonerete, vi abbandonerà.
Vraag altijd hulp aan de Heer, hij is machtig. Blijf steeds dicht bij hem.Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto.
God, u bent mijn God! Ik zoek u, met heel mijn hart verlang ik naar u, mijn hele lichaam verlangt naar u. Om mij heen is het dor en droog, nergens vind ik water.O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua.
Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan.Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.
Zoek je geluk bij de Heer, want hij zal je alles geven wat je vraagt.Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Ik riep de Heer, en hij gaf mij antwoord. Ik was doodsbang, en hij heeft mij bevrijd.Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
Mensen die hem kennen, mogen op hem vertrouwen. Mensen die hem zoeken, laat hij niet alleen.Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore.
Vraag altijd hulp aan de Heer, hij is machtig. Blijf steeds dicht bij hem.Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto.
Volk van Israël! Zoek de Heer, want nu kun je hem nog vinden. Roep de Heer, hij is niet ver weg.Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.
Want ik, de Mensenzoon, ben gekomen om mensen te redden die verkeerde dingen doen.Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Dit zegt God, de Heer, tegen het volk van Israël: ‘Als jullie mij zoeken, zullen jullie leven.’Poiché così dice il Signore alla casa d'Israele: Cercate me e vivrete!
Een man die de juiste vrouw gevonden heeft, is gelukkig. De Heer is goed voor hem.Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore.
Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van de Heer, die hem zoeken met heel hun hart.Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
De Heer zegt: ‘Mijn volk heeft mij niet om raad gevraagd, maar toch ben ik er voor hen. Mijn volk bidt niet tot mij, maar toch zeg ik tegen hen: ‘Hier ben ik, hier!’’Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi: «Eccomi, eccomi» a gente che non invocava il mio nome.
Leeuwen kunnen doodgaan van de honger, maar mensen die hulp vragen aan de Heer, zullen altijd genoeg te eten hebben.I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
Heer, u weet alles van mij, u kent mij. U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri.
Doe wat goed is, en niet wat slecht is. Want dan zullen jullie echt leven. Jullie zeggen vaak: ‘God is bij ons.’ Maar alleen als jullie doen wat goed is, zal de Heer, de machtige God, echt bij jullie zijn.Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come voi dite.
Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht.Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Dat laat zien dat Henoch geloofde. Want om bij God te kunnen komen, moet je geloven dat God bestaat. En dat hij je zal belonen als je hem echt zoekt.Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.
Als ik blijf denken aan uw woorden, zal mijn leven niet moeilijk zijn.Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.
Net zoals honing goed is voor je lichaam, zo is wijsheid goed voor je leven. Want wijsheid geeft je een toekomst, door wijsheid zul je lang leven.Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Je moet niet alleen luisteren naar Gods woorden, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android