DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
De HEERE is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten.Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente.
O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas.
Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.
Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn aangezicht voortdurend.Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro.
Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef!Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis.
Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik.Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken.Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan.
Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft! Dan zal de HEERE, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt.Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, en de goedgunstigheid van de HEERE verkregen.El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová.
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden.Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; Si la hallares tendrás recompensa, Y al fin tu esperanza no será cortada.
Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.Y andaré en libertad, Porque busqué tus mandamientos.

Bijbeltekst van de dag

En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...