DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas, se o abandonarem, ele os abandonará.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Olhem para o Senhor e para a sua força; busquem sempre a sua face.
O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente; a minha alma tem sede de ti! Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água.
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta.
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração.
Ik zocht de Here en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.Busquei o Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.
Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o Here.Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam.
Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo; clamem por ele enquanto está perto.
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.Recorram ao Senhor e ao seu poder; busquem sempre a sua presença.
Want zo zegt de Here tot het huis Israëls: Zoekt Mij en leeft.Assim diz o Senhor à nação de Israel: “Busquem-me e terão vida.”
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik.Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim; fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui.
Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam!
Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Here zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta.
Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten.Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe percebes os meus pensamentos.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos Exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam.
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.Quem encontra uma esposa encontra algo excelente; recebeu uma bênção do Senhor.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma; se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo.
Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos.

Bijbeltekst van de dag

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...