DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

«Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met… Jeremia 29:13»
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore.
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.Il Signore sarà con voi, se voi sarete con lui; se lo ricercherete, si lascerà trovare da voi, ma se lo abbandonerete, vi abbandonerà.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Cercate il Signore e la sua forza, ricercate sempre il suo volto.
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto.
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato.
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore.
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Cercate il Signore e la sua potenza, cercate sempre il suo volto.
Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!Poiché così dice il Signore alla casa d'Israele: Cercate me e vivrete!
Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi: «Eccomi, eccomi» a gente che non invocava il mio nome.
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri.
Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e così il Signore, Dio degli eserciti, sia con voi, come voi dite.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.Chi ha trovato una moglie ha trovato una fortuna, ha ottenuto il favore del Signore.
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Per il resto, attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza.
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.Sappi che tale è la sapienza per te: se l'acquisti, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata.
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.Senza la fede però è impossibile essergli graditi; chi infatti s'accosta a Dio deve credere che egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano.
Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.Sarò sicuro nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.

Bijbeltekst van de dag

Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...