DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

«Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met… Jeremia 29:13»
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine.
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!
Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: „Hle, tady jsem, jsem tady,“ pronárodu, který nevzýval mé jméno.
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.
Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.
Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.

Bijbeltekst van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...