DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bijbelteksten over Zoeken

« Jeremia 29:13 »
Nieuwe BijbelvertalingReina-Valera 1960
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente.
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro.
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová.
Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.
Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.Y andaré en libertad, Porque busqué tus mandamientos.
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; Si la hallares tendrás recompensa, Y al fin tu esperanza no será cortada.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 145:18
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies