DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zoeken

«Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met… Jeremia 29:13»
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si vous le cherchez, vous le trouverez; mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Ayez recours à l'Eternel et à sa force, recherchez constamment sa présence!
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.O Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.
Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd.J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu, il m’a délivré de toutes mes frayeurs.
Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, HEER.Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent, Eternel!
Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is.Recherchez l'Eternel pendant qu’il se laisse trouver! Faites appel à lui tant qu'il est près!
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Ayez recours à l’Eternel et à sa force, recherchez constamment sa présence!
Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek Mij en leef!En effet, voici ce que dit l'Eternel à la communauté d'Israël: Cherchez-moi, et vous vivrez!
Al vragen zij niet naar Mij, toch laat Ik me raadplegen, en al zoeken ze Mij niet, toch laat Ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord Ik: ‘Hier ben Ik, hier ben Ik.’Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit: «Me voici! Me voici!» à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom.
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l’Eternel ne sont privés d’aucun bien.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.Eternel, tu m’examines et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée.
Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi l'Eternel, le Dieu de l’univers, sera avec vous, comme vous le dites.
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft geluk gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur; c'est une faveur qu'il a reçue de l'Eternel.
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante.
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken.Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.De même, connais la sagesse pour le bien de ton âme: si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée.
Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets.

Bijbeltekst van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

Willekeurige Bijbeltekst

Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...