DailyVerses.net

14 Bijbelteksten over Zwakheid


NBV BGT NBG BB
X
NeÜ
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage; denn wenn ich schwach bin, bin ich stark.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott doch mein Fels und mein Anteil für immer.
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.Doch er sagte zu mir: "Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig." Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht.
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.Er gibt dem Müden Kraft, und die Schwachen macht er stark.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid! Bei mir erholt ihr euch.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.Und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.In gleicher Weise nimmt sich der Geist Gottes auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung.
Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.Ein frohes Herz tut dem Körper wohl, ein zerschlagener Geist trocknet ihn aus.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Sprich du für die Sprachlosen! Tritt du für die Schwachen und ihren Rechtsanspruch ein!
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.Dieser Hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns - aber er blieb ohne Sünde.
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.Schafft dem Geringen und dem Waisenkind Recht! Verschafft Gerechtigkeit den Gebeugten und Armen!

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android