DailyVerses.net

14 Bijbelteksten over Zwakheid

« 2 Corintios 12:10 »

NBV BGT NBG BB
X
NVI
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón; él es mi herencia eterna.
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.Pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo.
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos!
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado.
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.Defiendan la causa del huérfano y del desvalido; al pobre y al oprimido háganles justicia.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android