DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt… Spreuken 14:29»
He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
He who is slow to anger is better than the mighty, And he who rules his spirit than he who takes a city.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Rest in the Lord, and wait patiently for Him; Do not fret because of him who prospers in his way, Because of the man who brings wicked schemes to pass.Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
Wait on the Lord; Be of good courage, And He shall strengthen your heart; Wait, I say, on the Lord!Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance.De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, longsuffering.Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus.Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
For His anger is but for a moment, His favor is for life; Weeping may endure for a night, But joy comes in the morning.Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.
My voice You shall hear in the morning, O Lord; In the morning I will direct it to You, And I will look up.In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.
Therefore the Lord will wait, that He may be gracious to you; And therefore He will be exalted, that He may have mercy on you. For the Lord is a God of justice; Blessed are all those who wait for Him.En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
The Lord is merciful and gracious, Slow to anger, and abounding in mercy.Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all longsuffering, as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life.En juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
But he who endures to the end shall be saved.Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
The hope of the righteous will be gladness, But the expectation of the wicked will perish.Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.

Bible verse of the day

Then you will call upon Me and go and pray to Me, and I will listen to you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies