DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Persecution

«Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het… Matteüs 5:10»
Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven.Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.
For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
If the world hates you, know that it has hated me before it hated you.Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie.
Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil, on account of the Son of Man!Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de Mensenzoon haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you.En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.
Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Jesus said, “Truly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands, for my sake and for the gospel, who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life.”Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.’
My times are in your hand; rescue me from the hand of my enemies and from my persecutors!In uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
Bless those who persecute you; bless and do not curse them.Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour.Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
And I fell to the ground and heard a voice saying to me, ‘Saul, Saul, why are you persecuting me?’Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: 'Saul, Saul, waarom vervolg je mij?'
Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

Bible verse of the day

But let justice roll down like waters,
and righteousness like an ever-flowing stream.

Random Bible Verse

Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But let justice roll down like waters, and righteousness like an ever-flowing stream.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies