DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Philippians 4 - NIV & NBV

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Philippians 4:4 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think about such things.Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.
I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.
I can do all this through him who gives me strength.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.
To our God and Father be glory for ever and ever. Amen.Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.
Bible verse of the day
Colossians 3:9-10
Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies