DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

17 Bible Verses about Planning

«Proverbs 16:3»
Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
A man's heart deviseth his way: but the Lord directeth his steps.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Without counsel purposes are disappointed: but in the multitude of counsellors they are established.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Cause me to hear thy lovingkindness in the morning; for in thee do I trust: cause me to know the way wherein I should walk; for I lift up my soul unto thee.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
To every thing there is a season, and a time to every purpose under the heaven.Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord: but his secret is with the righteous.Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.
But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.

Bible verse of the day

And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies