DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

17 Bible Verses about Planning

« Proverbs 16:3 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen.
Suppose one of you wants to build a tower. Won’t you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it?Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.Moge hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
Plans fail for lack of counsel, but with many advisers they succeed.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life.Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar u.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
Do not wear yourself out to get rich; do not trust your own cleverness.Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
Surely the Sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
Do not envy the violent or choose any of their ways. For the Lord detests the perverse but takes the upright into his confidence.Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.
These are the things God has revealed to us by his Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God.God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
Bible verse of the day
Psalms 90:2
Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies