DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Planning

Commit your works to the Lord, And your thoughts will be established.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
For which of you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?
For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope.Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
May He grant you according to your heart’s desire, And fulfill all your purpose.Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.
Without counsel, plans go awry, But in the multitude of counselors they are established.Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.
There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.
Cause me to hear Your lovingkindness in the morning, For in You do I trust; Cause me to know the way in which I should walk, For I lift up my soul to You.Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.
To everything there is a season, A time for every purpose under heaven.Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Do not overwork to be rich; Because of your own understanding, cease!Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.
For as the heavens are higher than the earth, So are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.
But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God.Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.
Surely the Lord God does nothing, Unless He reveals His secret to His servants the prophets.Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.
Do not envy the oppressor, And choose none of his ways; For the perverse person is an abomination to the Lord, But His secret counsel is with the upright.Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.

Bible verse of the day

And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.

Random Bible Verse

Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies