DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Poverty

«Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis… Matteüs 19:21»
Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.
I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need.Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek.
In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty.Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.
Give justice to the weak and the fatherless; maintain the right of the afflicted and the destitute.Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?
As sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, yet possessing everything.We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.
The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender.Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.
Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles.In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
The Lord makes poor and makes rich; he brings low and he exalts.De HEER maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op.
If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.
Because I delivered the poor who cried for help, and the fatherless who had none to help him. The blessing of him who was about to perish came upon me, and I caused the widow's heart to sing for joy.Omdat ik de arme redde die om hulp riep, en de wees die in de steek gelaten was. Ik werd gezegend door de stervende, in het hart van de weduwe bracht ik de vreugde terug.
The ransom of a man's life is his wealth, but a poor man hears no threat.De rijkdom van een mens is het losgeld voor zijn leven, ben je arm, dan word je niet bedreigd.
What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed.De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven.
And he answered them, “Whoever has two tunics is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise.”Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’

Bible verse of the day

The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.

Random Bible Verse

Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies