DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Praise

«O LORD, you are my God; I will exalt you; I will… Isaiah 25:1»
O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.Jesaja zegt: Heer, U bent mijn God. Ik zal U eren en prijzen. Want U heeft wonderen gedaan. U doet wat U lang geleden al heeft besloten.
Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord!Laat alles wat adem heeft de Heer prijzen! Halleluja!
The Lord is my strength and my shield; in him my heart trusts, and I am helped; my heart exults, and with my song I give thanks to him.De Heer geeft mij kracht. Hij beschermt mij als een schild. Ik vertrouwde op Hem en Hij heeft mij geholpen. Daarom juich ik van blijdschap en prijs ik Hem met mijn lied.
Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live; in your name I will lift up my hands.Uw liefde is mij meer waard dan het leven. Ik zal U prijzen. Mijn leven lang wil ik U prijzen. Ik zal mijn handen naar U opsteken.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name!Ik zeg tegen mezelf: "Kom, prijs de Heer! Prijs de Heer met alles wat je hebt!"
I will give thanks to the Lord with my whole heart; I will recount all of your wonderful deeds.Heer, ik prijs U met mijn hele hart. Ik zal iedereen over al uw wonderen vertellen.
About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them.Maar toen het ongeveer middernacht was, baden Paulus en Silas en zongen ze lofliederen om God te prijzen. De andere gevangenen luisterden naar hen.
Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.Ik zeg tegen mezelf: "Waarom ben je zo treurig? Waarom ben je zo onrustig? Vertrouw op God! Hem zal ik prijzen. Hij is mijn Redder, Hij is mijn God!"
Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.U bent geweldig. U verdient het te worden geprezen. U bent zó machtig, het is niet te begrijpen.
For you formed my inward parts; you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works; my soul knows it very well.U heeft mij gemaakt, mij in de buik van mijn moeder gevormd. Ik prijs U, want het is een wonder hoe U mij heeft gemaakt. Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder. Ik weet dat heel goed.
My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.Ik dank U aldoor. Ik prijs U de hele dag.
I will bless the Lord at all times; his praise shall continually be in my mouth.Ik wil de Heer altijd prijzen. Altijd zal ik Hem loven.
And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea, and all that is in them, saying, “To him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever!”En alle levende wezens in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en in de zee hoorde ik zeggen: "Alle dank en eer en macht en majesteit en kracht zijn voor eeuwig voor Hem die op de troon zit en voor het Lam."
Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God.Zorg dat jullie vol zijn van het woord van Christus. Dan kunnen jullie elkaar met wijsheid leren en helpen. Dan zullen jullie met je hele hart de Heer danken met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest.
Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!Prijs de Heer, aanbid Hem! Vertel de volken over wat Hij heeft gedaan.
I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever.Ik zal U eren, mijn God, mijn Koning! Ik zal U voor altijd en eeuwig prijzen.
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is.
For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”Want er staat in de Boeken: "Ik zweer bij Mijzelf, zegt de Heer: Iedereen zal zich voor Mij buigen en iedereen zal toegeven dat Ik God ben."
And you will say in that day: “Give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the peoples, proclaim that his name is exalted.”Dank de Heer! Aanbid Hem! Vertel de volken wat Hij allemaal heeft gedaan. Vertel dat Hij de machtige God is.
Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved, for you are my praise.Jeremia zegt: "Genees mij, Heer, dan zal ik weer gezond zijn. Help mij, dan zal ik gered zijn. U prijs ik."
I will give thanks to you, O Lord, among the peoples; I will sing praises to you among the nations.Ik zal U prijzen en voor U zingen. De landen en volken zullen het horen.
In God, whose word I praise, in God I trust; I shall not be afraid. What can flesh do to me?Ik vertrouw op U, mijn God, en ik prijs uw woord. Omdat ik op U vertrouw, hoef ik voor niemand bang te zijn. Wat zou een mens mij kunnen doen?
And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten blij en eensgezind bij elkaar hun maaltijden. Ze prezen God en iedereen had respect voor hen. En de Heer maakte de groep van mensen die gered werden elke dag groter.
I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.Ik had de Heer nog maar nét om hulp geroepen, of ik kon Hem al danken.
I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.Ik prijs U uit het diepst van mijn hart als ik zie hoe goed uw wetten zijn.

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places.Ik ben de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar. Want Hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de hemelse plaatsen zijn.
Previous12Next

Bible verse of the day

If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Let me hear in the morning of your steadfast love,
for in you I trust.
Make me know the way I should go,
for to you I lift up my soul.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies